நோயெதிர்ப்பு கோளாறுகள் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை

நோயெதிர்ப்பு கோளாறுகள் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சை
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-8509

குறிப்பிட்ட நோயெதிர்ப்பு

இது தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட அல்லது அடையாளம் காணப்பட வேண்டும். இது வரையறுக்கப்பட்ட, தனித்துவமான அல்லது தனித்துவமானது. நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்டிபாடி அல்லது ஆன்டிஜெனுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது. நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு என்பது ஆன்டிஜென்கள் என குறிப்பிடப்படும் வெளிநாட்டு ("சுயமற்ற") பொருட்களைக் கண்டறிவதே முதன்மையான நோக்கமாக இருக்கும் ஒரு சிக்கலான உயிரணுக்களின் ஊடாடும் அமைப்பாகும். நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு இந்த நுண்ணுயிரிகளில் பெரும்பாலானவை வெளிநாட்டு என அடையாளம் காண்பதன் மூலம் தொற்று நோயிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பொதுவாக ஒரு உயிரினம் அல்லது நெருங்கிய தொடர்புடைய உயிரினங்களின் குழுவிற்கு மிகவும் குறிப்பிட்டது.

நோயெதிர்ப்பு குறிப்பிட்ட தொடர்புடைய இதழ்கள்

தொற்று நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், தொற்று நோய்களுக்கான நோயெதிர்ப்பு நுட்பங்களின் இதழ், மூலக்கூறு நோயெதிர்ப்பு இதழ், நியூரோ இம்யூன் உயிரியலில் முன்னேற்றங்கள், ஆட்டோ இம்யூன் நோய்கள், நியூரோ இம்யூன் மருந்தியல் இதழ், நியூரோ இம்யூன் மருந்தியல் இதழ், ஜர்னல் ஆஃப் நியூரோ இம்யூன் இம்யூன் அக்யூர்மால்ஸ் நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு கேட்டது நோய்க்குறிகள், நாளமில்லா சுரப்பி, வளர்சிதை மாற்ற மற்றும் நோயெதிர்ப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பு மீதான சமீபத்திய காப்புரிமைகள்

Top