ஆன்டிவைரல்ஸ் & ஆன்டிரெட்ரோவைரல்ஸ் ஜர்னல்

ஆன்டிவைரல்ஸ் & ஆன்டிரெட்ரோவைரல்ஸ் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1948-5964

எச்1என்1

பன்றிக் காய்ச்சல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது வகை A இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸால் ஏற்படும் பன்றிகளின் சுவாச நோயாகும். H1N1 இருமல் அல்லது தும்மல் மூலம் பரவுகிறது. எச்1என்1 காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் தொட்டதைத் தொடுவதன் மூலமும், வாய் அல்லது மூக்கில் கைகளை வைப்பதன் மூலமும் இது பரவுகிறது. காய்ச்சல், சோர்வு, பசியின்மை, இருமல் மற்றும் தொண்டை வலி ஆகியவை பன்றிக் காய்ச்சலின் முக்கிய அறிகுறிகளாகும்.

H1N1 தொடர்பான இதழ்கள்

ஆன்டிவைரல்கள் மற்றும் ஆன்டிரெட்ரோவைரல்கள், எச்ஐவி & ரெட்ரோ வைரஸ், வைராலஜி & ஆன்டிவைரல் ஆராய்ச்சி, மனித பாப்பிலோமாவைரஸ் இதழ், இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள், மருத்துவ மற்றும் தடுப்பூசி நோய்த்தடுப்பு, வைரல் இம்யூனாலஜி, வைராலஜி & ஆன்டிவைரல் ஆராய்ச்சி, வைரல் இம்யூனாலஜி, வைரஸ் மற்றும் ஆன்டிவைரல் ஆராய்ச்சி மருந்து

Top