ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேட்டிவ் மெடிசின்

ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேட்டிவ் மெடிசின்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1290

பகல்நேர பராமரிப்பு

பகல்நேர பயிற்சி, மேற்பார்வை, பொழுதுபோக்கு மற்றும் பெரும்பாலும் மருத்துவ சேவைகளை பாலர் வயது குழந்தைகளுக்கு, ஊனமுற்றோர் அல்லது முதியவர்களுக்கு வழங்குதல். பகல்நேரப் பராமரிப்பு என்பது பொதுவாக பெற்றோர்களின் வேலை நேரம் போன்ற குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் தொடர்ந்து நடைபெறும் சேவையாகும். குழந்தைப் பராமரிப்பில் பெரும்பாலானவை இன்னும் பெற்றோர்கள், வீட்டில் உள்ள ஆயா அல்லது உறவினர்கள், அயலவர்கள் அல்லது நண்பர்களுடன் முறைசாரா ஏற்பாடுகள் மூலம் செய்யப்படுகிறது. நர்சிங் & கேர் பற்றிய பகல்நேரப் பராமரிப்பு இதழ்கள், மகளிர் சுகாதாரப் பராமரிப்பு இதழ், உடல்நலப் பராமரிப்பு : தற்போதைய மதிப்புரைகள், முதன்மை சுகாதாரம்: திறந்த அணுகல், பெரிய அறுவை சிகிச்சை மற்றும் தீவிர சிகிச்சை நர்சிங் இதழ், சமூகம் மற்றும் பொது சுகாதார நர்சிங் இதழ், குழந்தை பராமரிப்பு, காலாண்டு ஆரம்பகால குழந்தை வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பு, குழந்தை வளர்ச்சி, குழந்தை மருத்துவ இதழ், குழந்தை தொற்று நோய் இதழ், குழந்தை மருத்துவ ஆராய்ச்சி,

Top