இருமுனை கோளாறு: திறந்த அணுகல்

இருமுனை கோளாறு: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1077

இருமுனை கோளாறு சிகிச்சை

இருமுனைக் கோளாறு என்பது ஒரு வகையான மனநோய், இது மேனிக் மனச்சோர்வு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இருமுனைக் கோளாறு என்பது ஒரு வாழ்நாள் நிலை, இதற்கு வாழ்நாள் சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. இருமுனைக் கோளாறுக்கான சிறந்த சிகிச்சையானது மருந்துகள் மற்றும் ஆலோசனைகளின் கலவையாகும். இருமுனை சீர்குலைவு மருந்துகள் வலிப்பு எதிர்ப்பு மருந்துகள், மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள், ஆன்டிசைகோடிக்ஸ், லித்தியம் போன்றவை. சில சிகிச்சைகள் இருமுனை கோளாறுகளுக்கும் உள்ளன, அவை அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சை, உளவியல், குடும்ப சிகிச்சை, மற்றும் குழு சிகிச்சை போன்றவை. மனோதத்துவ நிபுணர் மருந்துகளை விரைவாக சமநிலைப்படுத்த மருந்துகளை பரிந்துரைக்கிறார். அடையக்கூடியது.

இருமுனைக் கோளாறு சிகிச்சை தொடர்பான இதழ்கள்

மனநோய் மற்றும் சிகிச்சை, மூளைக் கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை, குழந்தை நரம்பியல் மற்றும் மருத்துவ இதழ், டிமென்ஷியா & மனநல இதழ், நரம்பியல் மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ், மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டம், மனச்சோர்வு ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை, மனச்சோர்வு, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, கவலை, மனநலம், மனநலம்.

Top