ஆட்டிசம்-திறந்த அணுகல்

ஆட்டிசம்-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-7890

பயன்பாட்டு நடத்தை பகுப்பாய்வு

நடத்தை மதிப்பீடு எவ்வாறு கையகப்படுத்தல் நடைபெறுகிறது என்பதை விளக்கும் முயற்சியில் கவனம் செலுத்துகிறது. நேர்மறை திரட்டல் என்பது அத்தகைய ஒரு கொள்கையாகும். நடத்தையைத் தொடர்ந்து வெகுமதியின் சில வரிசைகள் இருக்கும்போது, ​​மீண்டும் மீண்டும் செய்ய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நடத்தை சேர்க்கப்படும். பல தசாப்த கால ஆராய்ச்சியின் மூலம், நடத்தை மதிப்பீட்டின் பரப்பு, துஷ்பிரயோகம் அல்லது கற்றலில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவற்றைச் சுருக்கவும், நன்மை பயக்கும் நடத்தைகள் மற்றும் சுருக்கம் ஆகியவற்றிற்கான ஏராளமான நுட்பங்களை உருவாக்கியுள்ளது.

பயன்பாட்டு நடத்தை பகுப்பாய்வு தொடர்பான இதழ்கள் 
சர்வதேச குழந்தை நரம்பியல் இதழ், இருமுனைக் கோளாறு: திறந்த அணுகல், பள்ளி மற்றும் அறிவாற்றல் உளவியல் சர்வதேச இதழ், பயன்பாட்டு நடத்தை பகுப்பாய்வு இதழ்கள், மன இறுக்கம் மற்றும் பிற வளர்ச்சி குறைபாடுகள், மூலக்கூறு நியூரோபயாலஜியில் கவனம் செலுத்துதல்

Top