மருந்தியல் அறிக்கைகள் இதழ்

மருந்தியல் அறிக்கைகள் இதழ்
திறந்த அணுகல்

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

முறையான மதிப்புரைகள், அசல் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் விசாரணைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், ஆசிரியர்களுக்கான கடிதங்கள், வர்ணனைகள், கோட்பாட்டு முன்னோக்குகள் மற்றும் சோதனை வடிவமைப்பின் அடிப்படையில் அவதானிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான அறிவியல் தகவல்தொடர்புகளை ஜர்னல் ஏற்றுக்கொள்கிறது.

கையெழுத்துப் பிரதியைத் தயாரிப்பதற்கு, ஆசிரியர் வழிகாட்டுதல்களைப் பார்க்கவும்:

https://www.longdom.org/pharmacological-reports/instructionsforauthors.html

வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க, சரிபார்ப்புப் பட்டியலைப் பார்க்கவும்:

  • கையெழுத்துப் பிரதியானது, பிற இதழ்களில் வெளியிடப்படாத அசல் உள்ளடக்கத்துடன் பத்திரிகையின் நோக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.
  • கையெழுத்துப் பிரதி மற்ற பத்திரிகைகளில் வெளியிடுவதற்கு பரிசீலனையில் இல்லை
  • கவர் கடிதம் கையெழுத்து விளக்கம்; அறிவிப்புகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல்கள், ஏதேனும் இருந்தால்.
  • குறைந்தபட்சம் இரண்டு பரிந்துரைக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல்கள், வெளிப்புற, சுயாதீனமான, சாத்தியமான மற்றும் செயலில் உள்ள சக மதிப்பாய்வாளர்கள்.

கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம்:  ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு அமைப்பு

பதிவேற்றுவதில் ஏதேனும் சிரமம் ஏற்பட்டால், கையெழுத்துப் பிரதியை submissions@longdom.org என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். 

  • அதன் இதழ்களில் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகள் எளிதில் அணுகக்கூடியவை மற்றும் மீண்டும் உருவாக்கக்கூடியவை; இதனால் விநியோகம், தெரிவுநிலை மற்றும் மேற்கோள் ஆகியவற்றின் அதிக நிகழ்தகவை செயல்படுத்துகிறது.
  • கையெழுத்துப் பிரதி கிடைத்த 48 முதல் 72 மணி நேரத்திற்குள் ஆசிரியர்களுக்கு ஒப்புகை மற்றும் கையெழுத்து அடையாள எண் வழங்கப்படும்.
  • அசல் கையெழுத்துப் பிரதி பெறப்பட்ட நேரத்தில் இருந்து கட்டுரையை வெளியிடுவதற்கான மொத்த கால அளவு 45 நாட்கள் ஆகும், இதில் சக மதிப்பாய்வு செயல்முறைக்கு 25 சாளர கால அளவும், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பின் தலையங்க செயலாக்கத்திற்கான 7 நாள் கால வரம்பும் அடங்கும்.
  • கட்டுரை செயலாக்கத்தின் அளவின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மற்றும் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைக்கு ஒரு முறை செயலாக்கக் கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்கப்படும் மேலும் கூடுதல் அல்லது மறைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் எதுவும் இல்லை.
  • நீண்ட கால இதழாக இருப்பதால், இந்த இதழில் பல தலைசிறந்த கல்வியாளர்கள், மருத்துவர்கள், விஞ்ஞானிகள் ஆகியோர் ஆசிரியர் குழுவில் உள்ளனர், அவர்கள் தற்போதைய ஆராய்ச்சிப் போக்குகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு அதிக அளவில் தொடர்புடைய கட்டுரைகளை சரியான நேரத்தில் மற்றும் தரமான வெளியீட்டை உறுதி செய்ய முயற்சி செய்கிறார்கள். இந்த இதழில் ஆழ்ந்த அனுபவம், நிபுணத்துவம் மற்றும் கையெழுத்துப் பிரதிகளை நிலையான கட்டுரைகளாகப் பெறுவதற்கும் செயலாக்குவதற்கும் திறன் உள்ளது.
Top