ஜியோலஜி & ஜியோபிசிக்ஸ் ஜர்னல்

ஜியோலஜி & ஜியோபிசிக்ஸ் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2381-8719

ஜர்னல் பற்றி

ICV 2016: 83.95  

ஜர்னல் ஆஃப் ஜியாலஜி & ஜியோபிசிக்ஸ் என்பது புவியியல், சுரங்கம், பெட்ரோலியம் புவியியல், புவியியல், ஈர்ப்பு மற்றும் காந்தம், புவி தகவலியல் ஆகிய அனைத்து அம்சங்களிலும் தரமான ஆராய்ச்சியை வெளியிடும் திறந்த அணுகல் மற்றும் சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழ் ஆகும். ஜியோ-இன்ஜினியரிங், ஹைட்ரோஜியாலஜி, மைனிங் மற்றும் சீக்வென்ஸ் ஸ்ட்ராடிகிராபி உள்ளிட்ட புவி அறிவியலின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் தத்துவார்த்த மற்றும் நடைமுறைக் கண்ணோட்டங்களை உள்ளடக்கிய பலதரப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளை இந்த இதழ் வழங்குகிறது.

 ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பித்தல், கட்டுரையின் நிலையை மதிப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றிற்கு இந்த இதழ் ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பிக்கும் முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. புவியியல் மற்றும் புவி இயற்பியலின் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி அல்லது வெளி நிபுணர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறார்கள்; மேற்கோள் காட்டக்கூடிய கையெழுத்துப் பிரதியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு சுயாதீன மதிப்பாய்வாளர்களின் ஒப்புதல் தேவை.

புவியியல்

புவியியல் என்பது பூமியைப் பற்றிய ஆய்வு, அவற்றில் உள்ள செயல்முறைகள், அதிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள், அதன் வரலாறு, கட்டமைப்பு மற்றும் பொதுவாக மனிதர்கள் மற்றும் வாழ்க்கையின் மீது அதன் தாக்கம். பாறைகள், படிகங்கள், மலைகள், பூகம்பங்கள், எரிமலைகள், ஆறுகள், பனிப்பாறைகள், நிலச்சரிவுகள், வெள்ளம் மற்றும் பல பாடங்கள் இந்த பரந்த ஆராய்ச்சி துறையில் அடங்கும்.

புவியியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

புவி அறிவியல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம், கடலோர மண்டல மேலாண்மை, பெட்ரோலியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆராய்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் புவியியல், புவியியல், கடல் மற்றும் பெட்ரோலிய புவியியல், பொருளாதார புவியியல், நில அதிர்வு மற்றும் புவியியல், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு புவியியல், சுரங்க மற்றும் புவியியல்

புவி இயற்பியல் ஆய்வு

புவி இயற்பியல் என்பது பூமியின் இயல்பு மற்றும் அதன் சுற்றுச்சூழலைப் பற்றிய ஒரு இடைநிலை இயற்பியல் அறிவியலாகும், மேலும் இயற்பியல், கணிதம் மற்றும் வேதியியல் ஆகியவற்றின் அறிவு மற்றும் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி பூமி மற்றும் அதன் சுற்றுச்சூழலின் அமைப்பு மற்றும் மாறும் நடத்தையைப் புரிந்துகொள்கிறது. பெட்ரோலியம்; சுற்றுச்சூழல்; மைனிங் ஜியோபிசிக்ஸ் பிரபலமான கிளைகள்.

புவி இயற்பியல் ஆய்வு தொடர்பான இதழ்கள்

புவி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், புவியியல் & புவி இயற்பியல், புவியியல் மற்றும் இயற்கைப் பேரழிவுகள், கடல்சார்வியல்: திறந்த அணுகல், புவி இயற்பியல், ஜர்னல் ஆஃப் அப்ளைடு ஜியோபிசிக்ஸ், அருகிலுள்ள மேற்பரப்பு புவி இயற்பியல், ரஷ்ய புவியியல் மற்றும் புவி இயற்பியல், புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி இதழ், புவி இயற்பியலில் முன்னேற்றங்கள், புவி இயற்பியலில் முன்னேற்றங்கள் புவி இயற்பியல்

நீர்வளவியல்

ஹைட்ரோ-ஜியாலஜி என்பது புவியியல் துறையாகும், இது பூமியின் மேலோட்டத்தின் மண் மற்றும் பாறைகளில் நிலத்தடி நீரின் விநியோகம் மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றைக் கையாள்கிறது. பூமியின் சிக்கலான நீர் அமைப்புகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், நீர்ப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க உதவுவதற்கும் ஹைட்ராலஜி ஒரு அறிவியலாக உருவாகியுள்ளது.

ஹைட்ரஜியாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

ஹைட்ரோஜியாலஜி & ஹைட்ரோலாஜிக் இன்ஜினியரிங், ஹைட்ராலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, புவி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், கடல்சார்வியல்: திறந்த அணுகல், சுற்றுச்சூழல் ஹைட்ராலஜி, ஹைட்ராலஜி, ஹைட்ரோஜியாலஜி, ஹைட்ரோடினமிக்ஸ் இதழ், பொறியியல் புவியியல் மற்றும் ஹைட்ரஜியாலஜியின் காலாண்டு இதழ்

அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு

அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு என்பது நமது சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் ஆரோக்கியம், நம்மை அச்சுறுத்தும் இயற்கை ஆபத்துகள், நாம் நம்பியிருக்கும் இயற்கை வளங்கள் பற்றிய பாரபட்சமற்ற தகவல்களை வழங்கும் ஒரு அறிவியல் அமைப்பாகும். பூமியை விவரிக்கவும், புரிந்து கொள்ளவும், இயற்கை பேரழிவுகளால் உயிர் மற்றும் சொத்து இழப்பைக் குறைக்கவும், நீர், உயிரியல், ஆற்றல் மற்றும் கனிம வளங்களை நிர்வகிக்கவும் நம்பகமான அறிவியல் தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் இது தேசத்திற்கு சேவை செய்கிறது.

அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு தொடர்பான இதழ்கள்

புவி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு நிபுணத்துவ தாள், சிறப்பு தாள் - பின்லாந்தின் புவியியல் ஆய்வு, டென்மார்க்கின் புவியியல் ஆய்வு மற்றும் கிரீன்லாந்து புல்லட்டின், புல்லட்டின் - புவியியல் ஆய்வு தென்னாப்பிரிக்கா, அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வின் சுற்றறிக்கை

அமெரிக்காவின் புவியியல் சங்கம்

புவியியல் சங்கம் என்பது புவி அறிவியலின் முன்னேற்றத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு இலாப நோக்கற்ற அமைப்பாகும். இந்த சங்கம் அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் உள்ள இதாகாவில் நிறுவப்பட்டது. சமீபத்திய ஆராய்ச்சியில் மாக்மாக்களில் அழுத்தும் ஆக்சிஜன் ஐசோடோப்பு வாயு-உந்துதல் வடிகட்டி சோதனைகள் அடங்கும்: முப்பரிமாணத்தில் புளூட்டோனிசம்: எல் கேபிடனின் தென்கிழக்கு முகத்தில் உள்ள புலம் மற்றும் புவி வேதியியல் உறவுகள், யோசெமிட்டி தேசிய பூங்கா, கலிபோர்னியா.

அமெரிக்காவின் புவியியல் சங்கத்தின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

புவியியல் மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகள், ரிமோட் சென்சிங் & ஜிஐஎஸ், ஜியோலாஜிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் அமெரிக்கா புல்லட்டின், அமெரிக்காவின் புவியியல் சங்கத்தின் சிறப்பு தாள், அமெரிக்காவின் புவியியல் சங்கத்தின் நினைவகம், புவியியல் சங்கத்தின் ஜர்னல், தி ஜியோலாஜிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா

ஓக்லஹோமா புவியியல் ஆய்வு

ஓக்லஹோமாவின் புவியியல் கிழக்கில் கார்போனிஃபெரஸ் பாறைகள், மையத்திலும் மேற்கிலும் பெர்மியன் பாறைகள் மற்றும் மேற்கில் பன்ஹேண்டிலில் மூன்றாம் நிலை வைப்புகளால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ஓக்லஹோமா புவியியல் ஆய்வு, சமீபத்திய நிலநடுக்கங்களில் பெரும்பாலானவை, குறிப்பாக மத்திய மற்றும் வட-மத்திய ஓக்லஹோமாவில் ஏற்பட்டதாகக் கருதுகிறது.

ஓக்லஹோமா புவியியல் ஆய்வு தொடர்பான இதழ்கள்

காலநிலை மற்றும் வானிலை முன்னறிவிப்பு, ஓக்லஹோமா புவியியல் ஆய்வு

அமெரிக்க புவியியல் நிலநடுக்கம்

அமெரிக்க புவியியல் பூகம்ப அபாயங்கள் திட்டம் 1977 இல் காங்கிரஸால் நிறுவப்பட்ட தேசிய நிலநடுக்க அபாயங்கள் குறைப்பு திட்டத்தின் (NEHRP) ஒரு பகுதியாகும். நாங்கள் பூகம்பங்களை கண்காணித்து அறிக்கை செய்கிறோம், பூகம்ப தாக்கங்கள் மற்றும் ஆபத்துகளை மதிப்பிடுகிறோம், மேலும் பூகம்பங்களின் காரணங்கள் மற்றும் விளைவுகளை ஆய்வு செய்கிறோம்.

அமெரிக்க புவியியல் பூகம்பத்தின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

புவியியல் & இயற்கை பேரிடர்கள், புவி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், புல்லட்டின் ஆஃப் எர்த்கேக் இன்ஜினியரிங், ஜர்னல் ஆஃப் எர்த்குவேக் ஸ்பெக்ட்ரா, ஜர்னல் ஆஃப் எர்த்கேக் அண்ட் சுனாமி, ஜர்னல் ஆஃப் எர்த்கேக் இன்ஜினியரிங், ஐஎஸ்இடி ஜர்னல் ஆஃப் எர்த்கேக் டெக்னாலஜி

புவியியல் பொறியியல்

பொறியியல் புவியியல் இடம், வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு போன்ற புவியியல் காரணிகளைப் படிக்க புவியியல் அறிவியல் மற்றும் பொறியியலின் பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது. புவியியல் பொறியாளர்கள் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கும் போது தொழில்நுட்ப சிக்கல்களைத் தீர்க்க பூமியின் வளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழிகளைக் கண்டறிந்துள்ளனர். 

புவியியல் பொறியியல் தொடர்பான இதழ்கள்

பெட்ரோலியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல், புவி அறிவியல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆராய்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல், புவி தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவியியல் பொறியியல், பொறியியல் புவியியல் 

தடயவியல் புவியியல்

தடயவியல் புவியியல் என்பது நீதிமன்றத்தின் முன் வரக்கூடிய சிக்கல்கள் தொடர்பான புவியியல் தரவு மற்றும் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதில் அக்கறை கொண்டுள்ளது. இது சுற்றுச்சூழல் தடயவியல், தடயவியல் பொறியியல் மற்றும் தடயவியல் தொல்லியல் ஆகியவற்றுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையது. சுற்றுச்சூழல் தடயவியல் தடயவியல் புவியியலை விட பரந்த அளவில் உள்ளது. நீர் மற்றும் காற்று மாசுபாடு போன்ற சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் பற்றிய விசாரணைகளை இது அடிக்கடி உள்ளடக்கியது.

தடயவியல் புவியியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

தடயவியல் பயோமெக்கானிக்ஸ், தடயவியல் ஆராய்ச்சி, தடயவியல் உளவியல், தடயவியல் மானுடவியல், தடயவியல் பொறியியல் சர்வதேச இதழ், தடயவியல் பொறியியல், தடய அறிவியல் காப்பகம்

படிவு புவியியல்

படிவு என்பது ஒரு நிலப்பரப்பு அல்லது நிலப்பரப்பில் படிவுகள், மண் மற்றும் பாறைகள் சேர்க்கப்படும் ஒரு புவியியல் செயல்முறை ஆகும். முன்பு அரிக்கப்பட்ட வண்டல் காற்று, பனி, நீர் மூலம் கொண்டு செல்லப்படும், இது திரவத்தில் அதன் இயக்க ஆற்றலை இழந்து டெபாசிட் செய்யப்படும். புவியியல் படிவுகளில் கடற்கரை மணல், ஏரி மண், மணல் திட்டுகள், பனிப்பாறை மொரைன்கள், நதி டெல்டாக்கள், சரளைக் கம்பிகள் மற்றும் நிலக்கரி படிவுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

டெபாசிஷன் ஜியாலஜி தொடர்பான இதழ்கள்

தூள் உலோகம் மற்றும் சுரங்கம், பொருள் அறிவியல் & பொறியியல், ஆராய்ச்சி & விமர்சனங்கள்: பொருள் அறிவியல் இதழ், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆராய்ச்சி, வண்டல் புவியியல், தாது வைப்புகளின் புவியியல், வண்டல் ஆராய்ச்சி இதழ், மண் அறிவியல், மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு, லித்தாலஜி மற்றும் கனிம வளங்கள்

வேதியியல் புவியியல்

வேதியியல் புவியியல் என்பது ஒரு சர்வதேச இதழாகும், இது பூமியின் ஐசோடோபிக் மற்றும் தனிம புவி வேதியியல் மற்றும் புவிசார் காலவியல் பற்றிய அசல் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிடுகிறது. ஜர்னல் பற்றவைப்பு, உருமாற்றம் மற்றும் வண்டல் பெட்ரோலஜி, குறைந்த மற்றும் உயர் வெப்பநிலை அக்வஸ் கரைசல்கள், உயிர் புவி வேதியியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் உள்ள இரசாயன செயல்முறைகளுடன் தொடர்புடையது.

வேதியியல் புவியியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

புவி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், இரசாயன உயிரியல் & சிகிச்சை, இரசாயன புவியியல்

புவியியல் பாறை

புவியியலில், பாறை என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கனிமங்கள் அல்லது மினரலாய்டுகளின் இயற்கையாக நிகழும் திடமான மொத்தமாகும். பொதுவான பாறை கிரானைட் என்பது குவார்ட்ஸ், ஃபெல்ட்ஸ்பார் மற்றும் பயோடைட் தாதுக்களின் கலவையாகும். பாறைகளில் மூன்று பெரிய குழுக்கள் உள்ளன: இக்னியஸ் பாறைகள், வண்டல் பாறைகள் மற்றும் உருமாற்ற பாறைகள். பெட்ரோகிராபி என்பது ஒரு பாறை அடையாளம் காணும் செயல்முறையாகும், இது பாறைகளின் இயற்பியல் பண்புகளின் சுருக்கமான, துல்லியமான விளக்கங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

புவியியல் பாறை தொடர்பான இதழ்கள்

புவியியல் மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகள், ராக் மெக்கானிக்ஸ் மற்றும் சுரங்க அறிவியல் சர்வதேச இதழ், ராக் ஆர்ட் ஆராய்ச்சி, மண் மற்றும் பாறைகள், ராக் மெக்கானிக்ஸ் மற்றும் ராக் இன்ஜினியரிங், ராக் மெக்கானிக்ஸ் மற்றும் ஜியோடெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங்

இணக்கமின்மை புவியியல்

ஒரு இணக்கமின்மை என்பது இரண்டு பாறை அலகுகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு ஆகும், இதில் மேல் அலகு பொதுவாக கீழ் அலகு விட மிகவும் இளையதாக இருக்கும். இணக்கமின்மையின் மூன்று வடிவங்கள் உள்ளன: இணக்கமின்மை, இணக்கமின்மை, கோண இணக்கமின்மை. வண்டல் பாறைகள் மற்றும் உருமாற்றம் அல்லது பற்றவைப்பு பாறைகளுக்கு இடையில் ஒரு இணக்கமின்மை உள்ளது, வண்டல் பாறை மேலே இருக்கும் மற்றும் ஏற்கனவே இருக்கும் மற்றும் அரிக்கப்பட்ட உருமாற்ற அல்லது பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகளில் படிந்திருக்கும்.

இணக்கமற்ற புவியியலின் தொடர்புடைய ஜர்னல்கள் 

புவி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், கடலோர மண்டல மேலாண்மை, குவாட்டர்னரி ஆராய்ச்சி, புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி இதழ், பூமி மேற்பரப்பு செயல்முறைகள் மற்றும் நிலப்பரப்புகள்

கட்டமைப்பு புவியியல்

கட்டமைப்பு புவியியல் என்பது புவியியலில் உள்ள ஒரு துணைப் புலமாகும், இது புவியியல் கட்டமைப்புகளின் ஆய்வில் கவனம் செலுத்துகிறது. தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் பற்றிய ஆய்வு என்பது கட்டமைப்பு புவியியலின் ஒரு வடிவமாகும். கட்டமைப்பு புவியியலாளர்கள் ஒரே மாதிரியான புவியியல் அமைப்புகளுக்கு இடையே இணைப்புகளை உருவாக்கலாம், பல்வேறு புவியியல் அம்சங்கள் உருவாகும்போது இருந்திருக்க வேண்டிய நிலைமைகளை ஆராயலாம் மற்றும் மலை உருவாக்கம் போன்ற தற்போதைய புவியியல் செயல்முறைகளைப் பற்றி அறியலாம்.

கட்டமைப்பு புவியியலின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

புவி அறிவியல் & காலநிலை மாற்றம், எஃகு கட்டமைப்புகள் & கட்டுமானம், கட்டமைப்பு புவியியல், திட நிலை வேதியியல், உலோகக்கலவைகள் மற்றும் கலவைகள், மேம்பட்ட கட்டமைப்பு பொறியியல் இதழ்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

தற்போதைய பிரச்சினையின் சிறப்பம்சங்கள்

Top