சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்

சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0269

தொகுதி 10, பிரச்சினை 4 (2021)

குறுகிய தொடர்பு

High Impact Employer Branding Dimensions for Strategic Intellectual Capital Management in the 4.0 Digital Revolution: Challenges Facing the Healthcare Tourism Industry

Patricia Alves

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

Mini-Review: Envisioning Environmental Literacy toward Sustainable Tourism: China and Taiwan as a Case Study

Wei-Ta Fang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Evaluation of Impact of Tourism on the Quality of Life of the Host Community Resident in Idanre, Ondo State Nigeria

Moyosola Agboola, Rafiat Omolara Olowo, Oyinkansola Christiana Kevin-Israel

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

The Effect of COVID-19 on Tourism: A Comparative Statistical Study

Patricia Ghann

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top