ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8901

தொகுதி 9, பிரச்சினை 9 (2021)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Probiotics for Reduction of Examination Stress in Students (PRESS) Study A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of the probiotic Lactobacillus rhamnosus HN001.

Rebecca F Slykerman, Eileen Li, Edwin A Mitchell

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Impact of Leuconostoc Pseudomesenteroides on the Growth Performance of Swiss Albino Mice Administered with Red Powder N (Bakery dye)

Balasubramanian.R, ShyamSundar.N, Narayanan.K.R, Soranam.R

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top