ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8901

தொகுதி 8, பிரச்சினை 1 (2020)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Mycobiome Diet on Gut Fungal and Bacterial Communities of Healthy Adults

Ghannoum M, Smith C, Adamson E, Isham N, Salem I, Retuerto M

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top