ஜர்னல் ஆஃப் பார்மாசூட்டிகல் கேர் & ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் பார்மாசூட்டிகல் கேர் & ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-0419

தொகுதி 6, பிரச்சினை 2 (2019)

ஆராய்ச்சி

A Qualitative Review of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of Clinical Pharmacy Services Provided by Tirunesh Beijing General Hospital

Gebremariam ET* and Mekuria B

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Medication Error Patients Admitted to Medical Ward in Primary Hospital, Ethiopia: Prospective Observational Study

Kebede B* and Yitayih Kefale

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Antibiotics Prescription Practice for Inpatients Clients at St. Paul’s Hospital Mellinium Medical College in Addis Ababa, Ethiopia: Cross Sectional Study

Ketema D, Mekonnen A and Demissie DB

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Regulatory Analysis of Mark-up Structure in Medicine Prices by the Pharmaceutical Industry in South Africa

Ondo ZG

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top