ஜர்னல் ஆஃப் பார்மாசூட்டிகல் கேர் & ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் பார்மாசூட்டிகல் கேர் & ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-0419

தொகுதி 5, பிரச்சினை 2 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Data of Ethnomedicinal Plants in Wazirabad, District Gujranwala, Punjab, Pakistan

Noreen F, Tamoor M, Adil M, Mushtaq U and Nisa Q

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Recent Development of Pharmacovigilance System in India

Kavya HB

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Strengthening the Delivery and Improving Outcomes of Drug-Resistant TB Treatment through Rational Medication Use Review

Fomundam H , Maranga A*, Jassat W and Njeka N

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு ஆய்வு

A Case Study on Placenta Percreta

Sai Aravind D*, Varshitha N, Ramesh G and Srinivasa Babu P

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top