மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 7, பிரச்சினை 6 (2017)

நெறிமுறை கட்டுரை

Feasibility Study of Bolus 5-Fluorouracil+L-Leucovorin as Salvage Line Chemotherapy for Oral Fluorouracil-Resistant Unresectable Gastric Cancer: Hokkaido Gastrointestinal Cancer Study Group Study HGCSG1502

Tetsuhito Muranaka, Yoshito Komatsu, Masataka Yagisawa, Kentaro Sawada, Kazuaki Harada, Yasuyuki Kawamoto, Hiroshi Nakatsumi, Satoshi Yuki, Kota Ono, Shuhei Kawahata, Yoshimitsu Kobayashi, Susumu Sogabe, Takuto Miyagishima, Kazuteru Hatanaka, Takahide Sasaki, Masayoshi Dazai, Ichiro Iwanaga, Atsushi Ishiguro, Michio Nakamura, Naoya Sakamoto and Yuh S

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை கட்டுரை

Design of a Multicenter, Randomized, Open Label, Parallel Group Study to Evaluate the Efficacy of Loxoprofen on Acute-Phase Reactions in Japanese Primary Osteoporosis Patients Treated with Zoledronic Acid

Nobukazu Okimoto, Akinori Sakai, Hidehiro Matsumoto, Satoshi Ikeda, Kunitaka Menuki, Toru Yoshioka, Tomohiro Kobayashi, Toru Ishikura and Saeko Fujiwara

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Extraskeletal Myxoid Chondrosarcoma: A Case Report

Hafsae Bounniyt, Majda Askour, Mouna Rimani, Laila Benzekri, Nadia Ismaili, Karima Senouci and Badredine Hassam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessment of Human Natriuretic Peptides (B), Human N-Terminal Pro-BNP and Nor-epinephrine as Neurohumoral Markers in Sleep Disordered Breathing among Heart Failure Patients in Upper Egypt

Suzan Salama, Amany Omar, Mohamed Ismail Seddik, Mahmoud A Sabour and Doaa Magdy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Drug-Eluting vs. Bare-Metal Stents: Is it a Matter of Vessel Size?

Mohamed Mehdi Boussaada*, Majed Hassine, Mejdi Ben Messaoud, Marouane Mahjoub, Zohra Dridi, Fethi Betbout and Habib Gamra

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Myocardial Ischemia and Infarction Related to the Highly Sensitive Cardiac Troponin after Noncardiac Surgery: A Review

Célio Gomes de Amorim, Nicolas Alves Rocha, Tainá Mendes Bertolin, Tassiana Cristina Souza Dias, Maria José Carvalho Carmona and Ludhmila Abrahão Hajjar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top