பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 7, பிரச்சினை 5 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Closure Non Closure of the Parietal Peritoneum in the Caeserean Section

Nejla Gultekin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Grand Multiparity and Pregnancy Related Complications among Women Who Gave Birth at Jimma University Specialized Hospital, Jimma, Southwest Ethiopia

Yesuf Ahmed Aragaw, Mintesnot Mahtemsilllasie and Habtamu Jarso

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Determinants of Survival of Cervical Cancer: A Hospital Based Study

Rita Rani, Usha Singh, Vinita Trivedi, Richa Chauhan and Abha Kumari

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top