பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9315

தொகுதி 5, பிரச்சினை 1 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Current Understanding of Bacterial Endophytes, Their Diversity, Colonization and Their Roles in Promoting Plant Growth

Penistacia Mehabo Maela and Mahloro Hope Serepa-Dlamini*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

அசல் கட்டுரை

Effect of Temperature, pH, Carbon and Nitrogen Sources on Extracellular Protease Production by Four Geobacillus Species Isolated from Maha Oya Geothermal Springs in Sri Lanka

DMSU Dissanayaka and IVN Rathnayake

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Production, Purification and Characterization of Polygalacturonase from Aspergillus flavus Grown on Orange Peel

Doughari JH and Onyebarachi GC

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top