பயன்பாட்டு நுண்ணுயிரியல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9315

தொகுதி 3, பிரச்சினை 1 (2017)

கருத்துரை

Integration of Molecular Methods into Microbiological Diagnostics

Ousman Bajinka and Ousman Secka

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

In Vitro Study of the Bacterial Anti-Bioresistance and the Use of Some Medicinal Plants in Avian therapy

Merazi Yahya and Hammadi K

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Genetic Characterization of Rhizosphere Bacteria that Inhabit Common Bean Nodules in Western Kenya Soils

Clabe Wekesa, John Muoma, Omwoyo Ombori, John Maingi, Daniel Okun, Kelvin Juma, Patrick Okoth, Emily Wamalwa, Mario Kollenberg and Eliakim Mauti

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Magnitude of Clostridium Difficile Infection in Hospitalized Egyptian Patients with Liver Cirrhosis

El-Sayed Tharwa, Mohamed Abdel-Samiee, Ashraf Abou-Gabal and Azza Abd El-Aziz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Evaluation of a Real-Time Polymerase Chain Reaction for the Laboratory Diagnosis of Giardia intestinalis in Stool Samples from Schoolchildren from the Centre-Ouest and Plateau Central Regions of Burkina Faso

Serge Diagbouga, Tibila Kientega,Séverine Erismann,Djeneba Ouermi,Jasmina Saric,Peter Odermatt,Tegwinde R. Compaore,Arsene Zongo,Grissoum Tarnagda,Boubacar Savadogo,Jürg Utzinger,Guéladio Cisse and Jacques Simpore

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top