தைராய்டு கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

தைராய்டு கோளாறுகள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-7948

தொகுதி 12, பிரச்சினை 1 (2023)

விமர்சனம்

Autoantibodies as Biomarkers in Thyroid Diseases

Masayoshi Nakano1*, Ayako Miyazaki1, Hiroe Konishi1, Rika Yukimatsu2, Toru Watanabe2, Masahiro Koshiba1

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top