ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0277

தொகுதி 12, பிரச்சினை 2 (2023)

வர்ணனை

Shift Work Affecting Sleep Pattern and Social Well Being of Workers

Kuramdas Jagadesh

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top