ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்லீப் டிசார்டர்ஸ் & தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0277

தொகுதி 10, பிரச்சினை 1 (2021)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect Of Metabolically Healthy Obesity In Male Patients With Obstructive Sleep Apnea

Masako Kato, Yuji Yamaguchi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top