ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8901

தொகுதி 9, பிரச்சினை 6 (2021)

குறுகிய தொடர்பு

The role of probiotics on human health

Steven C Ricke

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Lactobacillus Modulates Intestinal Host Defense Peptide Expression

Xiangfang Zeng

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Strategy of Probiotics to Improve Overall Human Health

Mohamed Hadi Nahais

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

Bacillus Bacteria as Probiotics

Iryna Sorokulova

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

தலையங்கம்

Relationship between Probiotics and Overall Mental Health

Torres Economou

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top