ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8901

தொகுதி 7, பிரச்சினை 3 (2019)

ஆராய்ச்சி

The Probiotic BIOHM Improves Nutrient Absorption by Disrupting Gastrointestinal Biofilms

Ghannoum M, Ghannoum A, Hager C, Retuerto M, Isham N, McCormick TS

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top