ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோபயாடிக்ஸ் & ஹெல்த்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8901

தொகுதி 5, பிரச்சினை 4 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Vinegar, Rose Water and Ethanolic Extract Green Tea Against Oral Streptococci, an In Vitro Study

Azam Aliasghari, Mohammad Rabbani Khorasgani and Maryam Khoroushi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Self-reported Use of Probiotics is Associated with Better Glycaemic Control and Lower Odds of Metabolic Syndrome and its Components in Type 1 Diabetes

Aila J Ahola, Valma Harjutsalo, Carol Forsblom, Riitta Freese, Sari Mäkimattila and Per-Henrik Groop

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

New Progress Regarding the Use of Lactic Acid Bacteria as Live Delivery Vectors, Treatment of Diseases and Induction of Immune Responses in Different Host Species Focusing on Lactobacillus Species

Seria Masole Shonyela, Guan Wang, Wentao Yang, Guilian Yang and Chun Feng Wang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Bacillus subtilis DE111 on the Daily Bowel Movement Profile for People with Occasional Gastrointestinal Irregularity

Ana Maria Cuentas, John Deaton, Sonaina Khan, John Davidson and Courtney Ardita

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top