ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி

ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-983X

தொகுதி 7, பிரச்சினை 3 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Synthesis of Unstable Vaterite Polymorph of Porous Calcium Carbonate Nanoparticles, Encapsulation of Anticancer Drug Cisplatin, Studying Release Kinetics for Safe, Targeted Delivery and Slow Release

Dunuweera SP and Rajapakse RMG

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Green Synthesis of Iron Nanoparticles Using Green Tea Leaves Extract

Gottimukkala KSV

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top