ஹெபடாலஜி மற்றும் இரைப்பை குடல் கோளாறுகளின் ஜர்னல்

ஹெபடாலஜி மற்றும் இரைப்பை குடல் கோளாறுகளின் ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-3181

தொகுதி 7, பிரச்சினை 4 (2021)

வர்ணனை

Appendicitis: Causes, Diagnosis and Treatment

Zhining Fan*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Human Epidermal Growth Factor Receptor-2(HER-2) Expression in Sri Lankan Gastric Adenocarcinoma Patients: Analysis of the Concordance of HER2 Expression and Survival Based on Silver In-Situ Hybridization (SISH)

Duminda Subasinghe, Nathan Acott, Pasyodun Koralage Buddhika Mahesh, Sivasuriya Sivaganesh, Ananthi Samarasinghe, Mariyan Priyanthi Kumarasinghe, Dharmabandhu Nandadeva Samarasekera, Menaka Dilani Samarwickrema Lokuhetty

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top