மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 9, பிரச்சினை 3 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Neoadjuvant Chemoradiation for Unfavourable Breast Cancer Patients: A Prospective Cohort Study

Raquel Ciervide, Angel Montero, Mariola Garcia-Aranda, Estela Vega, Mercedes Herrero, Natalia Ramirez, Jessica Skaarup, Cristina Marquez, Manuela Parras, Cristina Pernaut, Maria Lopez, Beatriz Rojas, Lina Garcia-Canamaque, Ana Suarez, Xin Chen, Rosa Alonso, Pedro Fernandez Leton, Eva Ciruelos and Carmen Rubio

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top