மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 9, பிரச்சினை 1 (2019)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Risk or Benefit in Screening for Cardiovascular Disease (ROBINSCA): The Rationale and Study Design of a Population-Based Randomized-Controlled Screening Trial for Cardiovascular Disease

Carlijn M Van Der Aalst, Marleen Vonder, Jan-Willen Gratama, Henk J Adriaansen, Dirk Kuijpers, Sabine JAM Denissen, Pim Van Der Harst, Richard L Braam, Paul RM Van Dijkman, Rykel Van Bruggen, Frank W Beltman, Matthijs Oudkerk and Harry J de Koning

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை

Effects on Patients Home Care by Telephone Follow-up after Hospital Discharge: Study Protocol of a Randomized Controlled Trial

Tsukasa Domoto, Yasuyo Matsumura and Midori Fukada

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

A Pediatric Case of Erythrodermic Lichen Planus Pemphigoides

Safae Maouni, El Anzi Ouiam, Sqalli Asmae, Zenati Kaoutar, Meziane Mariam, Senouci Karima and Hassam Badredine

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top