மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்

மருத்துவ பரிசோதனைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0870

தொகுதி 4, பிரச்சினை 1 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Extent of Under Reporting of Adverse Drug Reactions (ADRs) in India: Evaluation using Logistic Regression Analysis (LRA) Model

Mala Kharkar and Suresh Bowalekar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறை கட்டுரை

Effect of Early Exercise Engagement on Cardiovascular and Cerebrovascular Health in Stroke and TIA Patients: Clinical Trial Protocol

James Faulkner, Jeremy Lanford, Danielle Lambrick, Lee Stoner, Brandon Woolley, Terry O’Donnell, Lai-kin Wong and Yu-Chieh Tzeng

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Current Environment for Clinical Research with Medical Devices in Hospitals in Japan

Shota Hamada, Yukie Yamauchi, Osamu Miyake, Motoko Nakayama, Haruko Yamamoto and Koji Kawakami

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Impaired Signaling Intrinsic to Sinoatrial Node Pacemaker Cells Affects Heart Rate Variability during Cardiac Disease

Yael Yaniv, Alexey E Lyashkov and Edward G Lakatta

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

நெறிமுறைகள்

A Prospective, Double-blind, Randomised Controlled Trial of the Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor Ramipril In Asymptomatic Aortic Stenosis (RIAS trial): Trial Protocol

Sacha Bull, Margaret Loudon, Jane M. Francis, Jubin.Joseph, Stephen Gerry, Theodoros D Karamitsos, Bernard D Prendergast, Adrian P Banning, Stefan Neubauer and Saul G Myerson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Combined Technique for Randomisation of a Small Number of Participants with a Variety of Covariates into Treatment and Control Groups in Randomised Controlled Trials

Roozbeh Naemi, Aoife Healy, Lakshmi Sundar, Ambadi Ramachandran and Nachiappan Chockalingam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top