ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1266

தொகுதி 7, பிரச்சினை 1 (2021)

வழக்கு அறிக்கை

A Case of Concurrent Sickle Cell Trait, Alpha Thalassemia, and G6PD Deficiency in a Pediatric Patient

Vinay Krupadev*, Joshua Kirbens, Amina Rafique

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top