ஜர்னல் ஆஃப் செல் சயின்ஸ் & தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் செல் சயின்ஸ் & தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7013

தொகுதி 13, பிரச்சினை 3 (2022)

மினி விமர்சனம்

A Mini-Review on CO2 Role in Cell Culture and Medicinal Applications

R Maniarasu*, Mohan Kumar R

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top