இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0976-4860

தொகுதி 2, பிரச்சினை 2 (2011)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Received Signal Strength Based Effective Call Scheduling in Wireless Mobile Network

Biswajit Bhowmik, Pooja, Piyali Sarkar, Nupur Thakur

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Context Aware Health Care Application

Shankari Bhattacharyya, RA.K Saravanaguru, and Arunkumar Thangavelu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Novel Wavelet ANN Technique to Classify Interturn Fault in Three Phase Induction Motor

Mrs. Anjali.U.Jawadekar , Gajanan Dhole, Sudhir Paraskar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Discrimination between Inrush and Fault in Transformer: ANN Approach

SRParaskar, M.A.Beg, G.M.Dhole

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Dynamic Partial Reconfiguration of FPGA for SEU Mitigation and Area Efficiency

Vijay G. Savani, Akash I. Mecwan , N. P. Gajjar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Comparison of SCM and Rayleigh Channel Models by Exploitation of Diversity in Time and Spatial Domain Using Opportunistic Communication Technique

Khalid Iqbal, Almas Anjum and M. Aqeel Iqbal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Probabilistic Encryption Based ECC Mechanism

A.V.N.Krishna

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Next Generation High Speed Computing Using System-on-Chip (SoC) Technology

Qurat-ul-Ain Malik and M. Aqeel Iqbal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Exploring the Interaction between Users and Tagging Systems on the Web

Chuttur M Yasser

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Review about Vector Group Connections In Transformers

Geno Peter .P

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

An Evaluation of K-Center Problem Solving Techniques, towards Optimality

Rattan Rana, Deepak Garg

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Survey of Quality Assurance Frameworks for Service Oriented Systems

Maria Allauddin, Farooque Azam , Mehmooda Jabeen Zia

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Survey of Quality Assurance Frameworks for Service Oriented Systems

Maria Allauddin, Farooque Azam , Mehmooda Jabeen Zia

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Novel Texture Feature

Abhishek Gupta

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Survey on Motion Vector Filtering and Object Segmentation Methods in Compressed Domain

R.Rajkumar, D.SaiKrishna, Jayanth.A.S

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top