இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்

இம்யூனோஜெனெடிக்ஸ்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

தொகுதி 7, பிரச்சினை 4 (2022)

ஆராய்ச்சி

Differences in Gene Mutation Profiles of Colon Cancer Patients with or without a KRAS Mutation

Shujian Chang, Yudan Zhou, Ruirong Wu, Xiaosong Ge, Yong Pu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Mucinous Content is an Independent Prognostic Parameter for Patients with Stage I-III Colorectal Cancer: A Retrospective Study

Xiaolin Ji, Hongsheng Ji, Tao Mao, Xiaoyu Li, Minghan Ren, Jie Wu, Suzhen Wang, Yuning Chu, Zibin Tian

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Clinical Value of Circulating Cell Free DNA in Multiple Myeloma

Tong Yang, Yun Lin*,Weimin Chen, Zhihong Wang, Tiannan Wei, Jin Shang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

Cost-Effectiveness Analysis of Ultra Hypo-Fractionated Radiotherapy and Conventionally Fractionated Radiotherapy for Intermediate to High Risk Localized Prostate Cancer

Jiaoxue He, Qingfeng Wang, Qiancheng Hu, Changlin Li*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

HLA Typing for Celiac Disease in Entity of Bosnia and Hercegovina-Republic of Srpsk

Milosavić Milanka*, Prim Andrić Zorana, Guzijan Gordana, Božić Nedeljković Biljana

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top