பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 6, பிரச்சினை 4 (2016)

ஆய்வுக் கட்டுரை

28 Years of Using Hysterectomy Guidelines to Determine the Feasibility of Vaginal Hysterectomy

S Robert Kovac, Stephen H Cruikshank, Abhishek Patwari and Pat O’Meara

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Female Urethral Diverticulum: Diagnosis, Treatment and Outcome

Marcelo Di Gregorio, Francis Lorge and Michaël Dupont

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Undiagnosed Adnexal Masses: Can be Managed by Laparoscopy Assisted Colpotomy?

Hend S Saleh, Azza A abd El Hameid , Hala E Mowafy and Walid A Abdelsalam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prevalence of Cultural Malpractice and Associated Factors among Women Attending MCH Clinic at Debretabor Governmental Health Institutions South Gondar, Amhara Region, North West Ethiopia, 2015

Kahsay Zenebe, Haymanot Alem, Alemu Merga, Gebiyaw Abate, Hayat Taha, Mesfin Melese, Moges Sisay and Tigist Fikre

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Laparoscopic Repair of Ureteral Injury in Gynaecologic Surgery

Clarissa Maria de Albuquerque Pontes, Rogerson T de Andrade, Mauro Aguiar, Márcia Silva de Oliveira, Cassandra da Cunha Farias Paulino de Morais, Lívia Carneiro Nascimento, Agostinho de Sousa Machado Júnior and Helena Juliana Nagy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Interest of the Pelvic Packing in Post-partum Haemorrhage Refractory to Hysterectomy

Fatnassi R, Ben ltaifa A, Mansouri W, Ragmoun H, Saidi W and Barhoumi MH

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

மினி விமர்சனம்

Taekwondo and Myoinositol Supplementation on Regularization of Menstrual Cycle in Adolescent Athletes: One Year Follow up Observational Study

Alberto Corticelli, Maura Grimaldi, Giorgio Piastra, Valeria Trifiletti, Rosaria Falivene, Sabrina Bosi, Pietro Fugazza, Gianluca Roberi, Alessandro Castagnino and Massimiliano Saltarini

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Quality of Life after Menopause in Pakistani Women

Khadija Waheed, Amna Khanum, Sara Ejaz, Ambreen Butt, Fawad Ahmad Randhawa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top