பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 5, பிரச்சினை 4 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Delivery Hemorrhage in Tropical Environment University Hospital: Risk Factors and Maternal Prognosis

Tshabu Aguemon Christiane, Nfm Hounkponou, Tiburce Houndeffo, Denakpo J, Olaoloua M, Bello O, Adisso S, Takpara I

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Inhibitory Effects of Pinus Pinaster Extract and Resveratrol on Aromatase Expression in the Eutopic Endometrium of Endometriosis Patients Using Oral Contraceptives

Hugo Maia Jr, Clarice Haddad, Wilson SD dos Santos Junior, Nathanael Pinheiro, Julio Casoy, Genevieve Coelho

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Risk Factors for Immediate Postpartum Hemorrhages in the Maternity of the University Teaching Hospital of Parakou

Awade Afoukou Achille Obossou, K Salifou, Bib Hounkpatin, Ir Sidi, Af Hounkponou, Oa Houngbo, M Vodouhe1, Rx Perrin, C Tshabu Aguemon

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top