பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 12, பிரச்சினை 6 (2022)

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Consensus Approach for the use of ASA in the prevention of preeclampsia: Guidance from the Colombian Federation of Perinatology and Maternal-Fetal Medicine (FECOPEN)

Saulo Molina-Giraldo , Issis judith Villa-Villa , Roberto Zapata , Mauricio Orozco , Nataly VelásquezMuñoz , Diana Alfonso , Wilma Castilla-Puentes , Jose Luis Pérez , Oscar Ordoñez , Oscar Zuluaga , Jesús Andrés Benavides-Serralde , Carol Gisela Rueda-Ordoñez , Armicson Felipe Solano , Dario Santacruz , Juan Pablo Alzate-Granados

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top