பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்

பெண்ணோயியல் & மகப்பேறியல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0932

தொகுதி 11, பிரச்சினை 8 (2021)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Risk Factors of Low Birth Weight In Cotonou (Benin)

Aboubakar M, Obossou AAA, Tognifode VM, Eteka CAS, Gnonlonfoun DD, Bagnan-Tonato A, Denakpo JL

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Cabergoline Versus Dydrogesterone In Infertile Women With Endometriosis: A Parallel-Design Randomized Clinical Trial

Shakeela Ishrat*, Farzana Deeba, Shaheen Ara Anwary, Nurjahan Begum, Jesmine Banu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top