மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்

மருந்து வடிவமைத்தல்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0138

தொகுதி 10, பிரச்சினை 1 (2021)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Caribbean Plants as Source of Novel Inhibitors for Main Protease, NSP-15, and RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) of SARS-Cov-2

Arya Duncan, Juchara Margetson, Jada Roberts, Taquanna Baron, Neelam Buxani

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Interaction, Dynamics and Stability Analysis of Some Minor Groove Binders with B-DNA Dodecamer 5' (CGCAAATTTGCG)-3'

Anwesh Pandey, Anurag Upadhyaya, Suresh Kumar, Anil Kumar Yadav

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆராய்ச்சி

In Silico Studies for Design and Development of Inhibitor against COVID-19

Akshata R. Pahelkar, Pritam V. Bagwe, Khushboo Maurya, Nikhil R. Pahelkar, Shreerang V. Joshi, Vikas N. Telvekar

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top