கீமோதெரபி: திறந்த அணுகல்

கீமோதெரபி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-7700

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Influence of Pathologic Complete Response to Induction Chemotherapy on Long-Term Survival of Patients Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity Tongue

Xin-rui Zhang, Di Wu, Zhi-min Liu, Xue-kui Liu, Quan-Li, Hao Li, Zhu-ming Guo and Zong-yuan Zeng

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

β-Tubulin is a Predictive Marker of Docetaxel Combined with S-1 in Recurrent or Metastatic Gastric Cancer

Yuehong Cui, Rongyuan Zhuang, Qian Li, Shan Yu, Yiyi Yu, Yi Feng, Yan Wang, Xi Guo and Tianshu Liu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

The chemotherapeutic effects of lapacho tree extract: β-lapachone

Hsiu-Ni Kung, Kuo-Shyan Lu and Yat-Pang Chau

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Clinical Practice Of Chemotherapy With Temozolomide In China

Cheng-cheng Guo, Qun-ying Yang, Ke Sai and Zhong-ping Chen

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Assessing the Value of Weekly Full Blood Counts in Patients with Gynecological Cancers Receiving Weekly Carboplatin/Paclitaxel Chemotherapy

Marcia Hall, Danny Ulahannan, Naiome Carter, Bakshi Bhavagaya and Gordon Rustin

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Paclitaxel and Bevacizumab in First Line-Treatment Patients with HER-2 Negative Advanced Breast Cancer: Who could Benefit?

Mirco Pistelli, Zelmira Ballatore, Mariagrazia De Lisa, Miriam Caramanti, Alessandra Pagliacci, Nicola Battelli, Francesca Ridolfi, Alfredo Santinelli, Tommasina Biscotti, Rossana Berardi and Stefano Cascinu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top