உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

தொகுதி 4, பிரச்சினை 1 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prevalence of Abnormal Sternal Angles in a Kenyan Population

Hemed El-Busaidy, Jameela Hassanali, Saidi Hassan, Julius Ogeng’o and Bernard Ndung’u

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Autologous Platelet Rich Plasma (Platelet Gel): An Appropriate Intervention for Salvaging Cardiac Myocytes under Oxidative Stress after Myocardial Infarction

Barbara Y. Hargrave

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Unusual Side Effect of Adenosine Infusion

Vincenzo Russo, Andrea Antonio Papa, Anna Rago, Riccardo Proietti, Maria Giovanna Russo and Gerardo Nigro

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Light and Electron Microscopic Radioautographic Studies on the Cell Aging of the Neuro-Sensory System of Mice

Tetsuji Nagata

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Gross Embryonic Diffrentiation of the Stomach of the One Humped Camel (Camelus dromedarius)

Bello A, Onyeanusi BI, Sonfada ML, Adeyanju JB, Umaru MA and Onu JE

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Frequency of Smooth Muscle Tumors and Adenomyosis in Patient with Previous History of Cesarean Section and the Fate of the Cesarean Section Scar: A Long Term Follow-Up Study

Brendan Eklund, C James Sung and M Ruhul Quddus

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கருத்துகோள்

Study of Serum Copper and Iron in Children with Chronic Liver Diseases

Noha Lotfy Ibrahim

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top