ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

தொகுதி 7, பிரச்சினை 3 (2019)

ஆராய்ச்சி

Improvement of Venous Clinical Severity Score "VCSS" after Ultrasound Guided Foam Sclerotherapy "UGFS" of Incompetent Great Saphenous Vein "GSV"; 1-Year Study

Walid M Gamal*, Zeinab Mohammed Askary, Hesham Aboloyoun and Abdelraheem Fathy Mohamed

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Association of Brachial Artery Measures with Estimated GFR>60 mL/min/1.73 m2 in a Cross-Sectional Study of the Community-Based Women

Kazumi Fujioka*, Minoru Oishi, Tomohiro Nakayama and Akira Fujioka

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

விமர்சனம்

Conventional and Newer Therapies of Chronic Heart Failure: A Literature Review

Sudhir Kumar Singh*, Naveen Aswal, Md Rehan Raza, Ruby Kumari and Dipraj Mondal

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top