ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

தொகுதி 5, பிரச்சினை 2 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Right Ventricular Infarction: Prevalence, Diagnostic and Therapeutic Characteristics, and Prognosis about 10 Cases

Ngaïdé AA, Mbaye A, Gaye ND, Dioum M, El Azizi AB, Aw F, Bèye SM, Babaka S, Moctar MA, Sangaré Z, Mingou JS, Tabane A, Ndiaye M, Ka MaM, Bah MB, Lèye M, Sarr SA, Bodian M, Ndiaye MB, Kane Ad, Diao M, Kane A and Ba SA

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

New Quantitative Analysis Method Using HyperEye Medical System Image for Coronary Artery Bypass Grafting

Takemi Handa, Kazumasa Orihashi, Hideaki Nishimori, Masaki Yamamoto and Takayuki Sato

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Sjogren's Syndrome with Polyserositis, Gastrointestinal Findings and Ascending Aortic Aneurysm

Gulumser Heper, Suha Cetin, Kemal Unal, Salih Salihi, Basak Bostanci and Murat Korkmaz

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top