இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0976-4860

சுருக்கம்

Using Migrating Agents in Designing Web Search Engines and Property Analysis of Available Platforms

Niraj Singhal, Ashutosh Dixit, R. P. Agarwal, A. K. Sharma

Mobile agent is a type of software agent, a composition of computer software and data. It is able to migrate from one computer to another autonomously and continue its execution on the destination computer. When very large volumes of data are stored at remote hosts, these data can be processed in the locality of the data rather than transferring over the network. The main concern is, move the computations to the data rather than data to the computations. Distributed crawling based on migrating crawling agents the process of selection and filtration of web documents can be done at web servers rather than search engine side which reduces network load caused by the web crawlers. In this paper we present advantages of mobile agents and their use in various areas. We also present use of mobile agent technology in designing web search engines, various available mobile agent technologies and an analysis of their various properties.

Top