இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9837

சுருக்கம்

Understanding Masculinity: Explained by Lebanese Private School Adolescents

Alex Ziade*

Understanding masculinity has become a topic of interest and curiosity in the academic sphere. This paper aims to tackle the issue of toxic masculinity and its forms in schools and society.

A content analysis was conducted in order to analyze previous research and to clarify concepts at hand. Also a survey on 60 male students between the age of 15 and 16 was conducted in order to delve into the struggles adolescent boys are facing regarding their masculinity.

After all, masculinity is a social construct created by man to a one size fits all concepts. This belief of masculinity needs to be abolished. Therefore, schools should work on implanting awareness programs for students and educators, in order to get them involved in the issue at hand. This involvement promises positive change in the future, because it helps adolescents understand their gender and therefore their identity.

Top