ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9554

சுருக்கம்

Successful Management of Some Challenging Cases of DRESS Syndrome with Intravenous Immunoglobulins, Case-Based Review Article

Iman Mohamed Almasry*, Huomoud Al Sabah, Viktor Lazarevic, Abeer Abadallah-Albathali, Nadia Alnaki, Anwar AlSumait, Ahmed Fikri, Atlal Alafi

Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) syndrome, also referred to as drug-induced hypersensitivity syndrome, is a distinct, potentially life-threatening adverse reaction. There are 3 sets of criteria that are helping in diagnosis. We present three challenging cases with DRESS syndrome, and discuss the intravenous immunoglobulins in the therapy. IVIG should be given together with corticosteroids. Multidisciplinary approach is the best way in managing patients with DRESS syndrome.

Top
https://www.olimpbase.org/1937/