இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0976-4860

சுருக்கம்

Study of the Effects of Noise on a New Model Based Encryption Mechanism with Time-Stamp and Acknowledgement Support in MANET & WSN Environment

A.V.N.Krishna

In this work the encryption mechanism in MANET & WSN is considered. One of the very important parameters with MANET & WSN is its low computing power availability in its real time environment. This study is based on a Mathematical model being used for encryption process, which consumes less power when compared to standard algorithms like 3 DES & RSA. The encrypted form of data during the transmission process will be subjected to errors due to some unavoidable noise sources. These errors can affect the integrity of message or data transfer. The effects of these errors are checked in the present study by modeling the error as a random number having Gaussian Probability Density Function. These errors are stored in a sub data base which can be made use of when corrupted sub key is received at the receiver‟s side.

Top