இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0976-4860

சுருக்கம்

Solving Component Family Identification Problems on Manufacturing Shop Floor

Mousumi Modak, Tamal Ghosh and Pranab K Dan

This article demonstrates effective techniques for component/part family formation problem in the vicinity of Cellular Manufacturing Systems (CMS). Past investigations reported that part family formation techniques are typically grounded on production flow analysis (PFA) which largely considers operational requirements, sequences and time. Part coding analysis (PCA) is merely counted in cellular manufacturing which is assumed to be the most competent method to identify the part families. In present study different clustering techniques are quantified to develop proficient part families by utilizing Opitz part coding scheme and the techniques are tested on 5 different datasets of size (5×9) to (27×9) and the obtained results are compared with each other. The experimental results reported that the C-Linkage method is more effective in terms of the quality of the solution obtained, has outperformed SLCA and K-means techniques.

Top