இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0976-4860

சுருக்கம்

Profilometry Modelling as a Measurement Method of Geometries

Solomon I Ubani

Measurement of sizes of geometrical structure can have small units based on the metric system. Profilometry was an important aspect of research study (National Measurement Institute 2022). Inaccurate data collection can impact the results. These processes can change from vernier-caliper and micrometer to microscopy. The former was regarded as quantitative methods and the other qualitative for data collection. The research showed the external factors contributing to inaccuracy can be reduced using qualitative methods.

Top