இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0976-4860

சுருக்கம்

Priority Based Hard Handoff Management Scheme for Minimizing Congestion Control in Single Traffic Wireless Mobile Networks

Biswajit Bhowmik, Smita Roy, Parag Kumar Guha Thakurta, Arnab Sarkar

Handoffs in a mobile cellular communications environment have become an increasingly important issue accommodating an increasingly large demand for services with simultaneous reduced cell sizes. In this paper, a new Prioritized Hard Handoff (PH2) ordering scheme is proposed which can be used to provide rapid handovers with a smaller percentage of dropped calls than other methods. The performance metrics namely Call Blocking Rate and Call Dropping Rate are in addition analyzed by simulating this proposed model to focus the nature of mobility of the users. An overlook on the comparison study between nonpriority scheme and this model makes the model more fruitful to the mobile users.

Top