ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9554

சுருக்கம்

Interest of Topical Corticosteroid Therapy in Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS) in HIV Infected Subjects: Case of the Genital Herpes

Patrice Ildevert Gbery, Ecra Elidjé, Celestin Kouadio Ahogo, Komenan Kassi, Alexandre kouame Kouassi and Isidore Yao Kouassi

The immune reconstitution inflammatory syndrome occurs during high active antiretroviral treatment (HAART) initiation.It can be the reactivation of an already acquired infectious pathology. It also may result from the exacerbation of a previous pathology such as the genital herpes. Analyzing two clinical cases, the authors showed diagnosis and therapeutic difficulties. In patients receiving HAART expression of chronic herpes can lead to misdiagnosis, therapeutic and inefficiency of HSV specific treatment. CD4 cell count contributes to diagnosis. In this inflammatory syndrome the authors also showed earliest healing of herpes genital ulcer when using 2 to 4 weeks of topical corticosteroid therapy.Therefore it improves the patients' quality of life.

Top
https://www.olimpbase.org/1937/