இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மென்ட்ஸ் இன் டெக்னாலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0976-4860

சுருக்கம்

Front-end Digital Signal Processing Scheme for 206.5 MHz Atmospheric Radar Application

Ashish Kumar, Samaresh Bhattacharjee, Manish Naja, Phani Kumar

This paper describes the digitization and front-end digital signal processing scheme for the atmospheric Radar operating at 206.5 MHz. The atmospheric Radar operating at this frequency will have the capability to probe upto the lower Stratosphere (~ 20 km). In the present paper, the capabilities of digital receiver in performing functions like band-pass sampling at 206.5 MHz using 16 bit Analog-to-Digital Converter (ADC) and Field Programmable Gate Array (FPGA) based Digital Down Converter (DDC) are demonstrated through simulation. The latest version FPGA is chosen in the present simulation for designing the digital receiver design due to their relatively low cost, faster processing strength and inbuilt reconfigurability.

Top