ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் & எக்ஸ்பெரிமென்டல் டெர்மட்டாலஜி ரிசர்ச்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9554

சுருக்கம்

Familial Psoriasis: Report of Three Generations Affected and Literature Review

Graciano-Machuca Omar, Salazar-Torres Francisco Javier, Zepeda-Nuño Sergio, Villanueva-Quintero Delfina Guadalupe, Alvarado-Navarro Anabell, Ramírez-Dueñas María Guadalupe, Sánchez-Hernández Pedro Ernesto

Psoriasis vulgaris (PsV) is a chronic inflammatory skin disease associated to genetic and environmental factors. We report two cases of a family with three generations affected with this pathology. The propositus (a three-year-old boy), his father and his grand-father present confluent erythematous plaques with scales and their diagnostic of PsV was made based on the clinical characteristics and supported by histopathological study. More than 50% of the body is covered by lesions. The propositus received treatment as hydrocortisone and emollients reflected a slight positive response; however his father has had multiple treatments without significant improvement.

Top
https://www.olimpbase.org/1937/